Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde yaklaşık 4.000 m2 lik kapalı alan içerisinde kurulu fabrikamızda, her türlü madeni yağ imalatını yapılmakta olup, genelde ülkemiz, özelde ise Antalyamız gibi rutubetli mevsimin uzun olduğu bir bölgede mutlak ihtiyaç olduğuna inandığımız emülsiyon imalat ve uygulaması da başlatılmıştır. CRS-2 Emülsiyon imalatımız için TSE-1082 NO ile kalite belgesi alınmıştır.

ASFALTLAR
Ortam sıcaklığında oldukça viskoz (katı) maddelerdir. Yola uygulanabilmesi için akıcı hale getirilmesi üç yolla sağlanabilir.

- Isıtılarak
- Belirli ortamlarda petrol çözücüleri ile inceltilerek
- Su, emülgatör ve diğer katkı maddeleri eklenip bir dispersiyon enerjisi ile su içerisinde dağıtılması sağlanarak.
Üçüncü alternatifte belirtilen, asfalt çimentosuna su, emülgatör ve diğer katkı malzemeleri eklenip, mekanik bir enerji yardımıyla elde edilen "ASFALT EMÜLSİYONLARI" dır.

ASFALT EMÜLSİYONU
Asfalt küreciklerinin bazı kimyasal maddeler ile su içerisinde oldukça stabil bir şekilde dağılmasıdır. Asfalt emülsiyon değirmeni (kollait değirmeni) yardımı ile verilen dispersiyon enerjisi su içerisinde dağılan asfalt sistemini oluşturur.

EMÜLGATÖRLER
Asfalt partiküllerinin yüzeyini sararak, her iki fazı ayıran kimyasal maddelerdir. Emülgatörün asfalt sever kısmı asfalt zerreciklerine yönelerek, asfaltı ince bir film halinde sarar ve zerrecikleri elektrikle yükler.

EMÜLSİYONLAR
Anyonik ve katyonik olmak üzere ikiye ayrılır. Dünyada en çok uygulanan emülsiyon tipi katyonik emülsiyonlar olduğu için firmamız, katyonik emülsiyon imalat ve uygulamasına yönelmiştir. Katyonik emülsiyon, % 65 asfalt, % 35 su, emülgatör ihtiva etmektedir ve çabuk kesilen karaktere sahiptir.

Uygulama şemasında görüldüğü gibi, bir kat emülsiyon üzerine nispeten iri mıcır ve silindraj, tekrar emülsiyon üzerine nispeten ince mıcır ve silindraj uygulanarak gerçekleştirilmektedir.

• Bu şekilde yapılan çift kat kaplamalarda, mıcır bitümle tam bir bağlantı teşkil edeceğinden kaplama kalitesi çok yükselmektedir.

• İkinci katta kullanılan agrega ebatı küçük olduğundan birbirinin boşluğunu doldurarak, daha düzgün bir satıh meydana getirir.

• Toplam kalınlıktaki bitüm dağılımı muntazam olduğundan geçirimsizlik tam olarak sağlanmaktadır.

• +10 C° sıcaklıkta tercihen uygulanır, +5 C° sıcaklığa kadar da uygulanabilir.

ASFALT EMÜLSİYONLARININ AVANTAJLARI

Sıvı petrol asfaltlarına göre:

• Kullanımın tehlikesiz olması (yangına karşı),

• Çevre kirliliği yönünden zararsız olması,

• Islak ve nemli agregalarla (mıcır) kullanılabilir olması,

• Düşük uygulama sıcaklığının olması,

• Emülgatörlerin dop etkisi yaparak mıcırların yapışma mukavemetini artırması,

- Özellikle yağışlı bölgelerde yapım süresini uzatması

gibi nedenler sayılabilir.

Asfalt emülsiyonları , çeşitli sathi kaplama uygulamalarında asfalt çimentolarına alternatif tek malzeme olduğundan, özellikle Antalyamız gibi aşırı nem ve yağışa maruz kalan bölgelerde, hem çalışma süresini hem de kaliteyi artırması nedeniyle özellikle tercih edilen yegane kaplama malzemesidir.

 

 

 Sar-Pet Pazarlama ve Nakliyat Limited Şirketi


Merkez / Fabrika: Organize Sanayi Bölgesi 7. Cadde Antalya
Tel: 0242 258 15 00 - Fax: 0242 258 16 85


click for English